sd main logo

INCLUSIVE CATHOLIC CHURCH

Menu

CHRIST COMMUNION 

BISHOP REGEN LUNA

Ang kasalukyang servant bishop ng Christ Communion at Saint John the Beloved ECOG. sa Pilipinas. Naordenahan bilang pari noong June 12, 2011 at bilang obispo noong July 1, 2017 sa ilalim ng jurisdiction ng Catholic Diocese of One Spirit. 

EPISCOPAL ORDINATION

Ordinasyon ni Rev. Father Jim Rodgers na ginanap sa Kapilya ng Saint John the Beloved, Dasmariñas City, Cavite noong 2019.

DIACONATE ORDINATION

Ordinasyon ni Rev. Deacon Edson Vicente na ginanap noong August 20, 2017 sa Kapilya ng Saint John the Beloved, Dasmariñas City, Cavite Philippines.