sd main logo

INCLUSIVE CATHOLIC CHURCH

Menu

Ang Mabuting Balita

ANG AMING SIMBAHAN

Ang aming simbahan ay para sa lahat ng tao. Anuman ang kanilang kulay, estado, pilosopiya, relihiyon, kasarian, sexual orientation at gender identity.

Ang aming simbahan ay nasa ilalim ng jurisdiction ng CHRIST COMMUNION na naka base sa United States of America. Kami ay kabilang sa mga tinatawag na Independent Catholics. Hindi po kami kabilang sa Romano Katoliko.

Ang aming simbahan ay ECUMENICAL, ibig sabihin iginagalang po namin at nirerespeto ang ibang mga simbahan at ibang mga relihiyon. Ang nais po namin ay kapayapaan, pagkakaisa at pakikiisa sa iba't-ibang mga denominasyon at sektang pangrelihiyon.

Kung naghahanap ka ng bagong simbahan kung saan malaya kang makasasamba sa Dios na di kailangang magkunwari at magtago welcome ka sa aming simbahan. Kung itiniwalag ka dahil sa iyong kasarian bilang parusa, welcome ka sa aming simbahan. Kung pinipilit ka at ginagamitan ka ng religious indoctrination at emotional manipulation, welcome ka sa aming simbahan di mo kailangang baguhin ang iyong tunay na pagkatao. 

 • Sunday Holy Mass
 • Home Bible Studies
 • Child Baptism
 • House & Office Blessings
 • Necrological Services
 • Holy Week Retreat
 • LGBT Couples Retreat
 • Advocacy of Hope Retreat
 • Pride March Participation
 • Church Anniversary Celebration

ANG AMING AMA SA PANANAMPALATAYA

May YouTube channel po ang aming obispo kung saan sumasagot po siya at nagtuturo tungkol sa mga issues na may kinalaman sa LGBTQ, current events, religion, politics, tips at mga payo. Naguupload po kami ng bagong mga videos every week. Subscribe na po kayo sa aming YouTube channel. 

LGBTQ WEDDINGS

Ipinagdiriwang po ng aming simbahan at binabasbasan po namin ang pagsasama ng mga LGBTQ couples mula pa noong 1991 sa pangunguna ng aming Obispo Richard Mickley. Sa aming paniniwala ang homosexuality, bisexuality at transgender ay hindi kasalanan o karamdaman. Para sa karagdagang impormasyon kausapin po ninyo ang aming obispo na si Bishop Regen Luna.

LEGAL MARRIAGES

Nagsasagawa din po kami ng mga legal na kasal ng mga lalake at babae. Mayroon po kaming authority to solemnize marriages mula sa Philippine Statistics Authority. Para sa karagdagang impormasyon kausapin lamang po ang aming obispo na si Bishop Regen Luna.

HIV & AIDS ADVOCACY

Nagtuturo po kami ng HIV 101 at nagsasagawa din ng community based screening upang makatulong sa pagkakalat ng impormasyon tungkol sa HIV at AIDS na siyang isa sa mga pangunahing suliranin sa ating bansa sa ngayon. Makipagugnayan lamang po kayo sa amin. Ang amin pong obispo ay isang HIV counselor trained ng DOH, isa din po siyang SAVE trainor ng National Council of Churches in the Philippines at INERELA+ Ambassador.
 • INERELA+ Interview with Bishop Regen
 • 10 Myths about HIV
 • Community Based HIV Screening
 • Free HIV & AIDS Seminar
 • HIV & AIDS Support Group
 • Free SAVE Training Seminar

LGBTQ RIGHTS ADVOCACY

Aktibo po ang aming simbahan para sa pagbibigay ng impormasyon at pagtatanggol sa karapatang pantao ng ating LGBTQ community dito sa Dasmariñas Cavite at sa buong Pilipinas. Nagsasagawa po kami ng mga libreng seminar tungkol sa Universal Declaration of Human Rights, Yogyakarta Principles, Anti-Discrimination at SOGIE Ordinance ng Probinsiya ng Cavite. Makipagugnayan lamang po kayo sa amin.
 • Anti-Discrimination Ordinance of Cavite
 • SOGIE Ordinance of Cavite
 • Free SOGIE Seminar
 • Free Human Rights Seminar
 • Free Yogyakarta Seminar
 • Free Community Organizing Seminar

Article 3 Section 5. Bill of Rights. 1987 Philippine Constitution

"No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights"

ARTICLE 26
CIVIL CODE OF THE PHILIPPINES

Every person shall respect the dignity, personality, privacy and peace of mind of his neighbors and other persons. The following and similar acts, though they may not constitute a criminal offense, shall produce a cause of action for damages, prevention and other relief:...

(4) Vexing or humiliating another on account of his religious beliefs, lowly station in life, place of birth, physical defect, or other personal condition.

ARTICLE 32 - RA 386
CIVIL CODE OF THE PHILIPPINES

Any public officer or employee, or any private individual, who directly or indirectly obstructs, defeats, violates or in any manner impedes or impairs any of the following rights and liberties of another person shall be liable to the latter for damages:
(1) Freedom of religion;
(2) Freedom of speech;